kostel sv. Jana Křtitele

Areál filiálního kostela sv. Jana Křtitele je situován na západním okraji vsi nad údolím řeky Skalice pod vrcholem vysokého zalesněného kopce, strmě se svažujícího k východu a jihu. Směrem k západu a severozápadu za kostelem terén stoupá a je protkán relikty nízkých zemních valů a polozasypaných příkopů. Areál se skládá z malého recentního hřbitova nepravidelně oválného půdorysu, vlastního kostela, otevřené kaple v jihovýchodním koutě hřbitova, půlválcové bašty na východní straně a ohradní zdi s klenutou branou. Menší jednolodní kostel podélného typu, orientovaný přibližně k jihovýchodu v souladu se sklonem terénu, stojí v severozápadní části malého hřbitova. Kostel se skládá z velmi krátké obdélné (vnitřní rozměry 8,2 x 6,6 m) lodi a nižšího pravoúhlého, lehce se k východu zužujícího presbytáře s novějším, zvenku ve zdivu odsazeným, mělkým lichoběžným závěrem. K severnímu boku presbytáře se připojuje obdélná sakristie, před západní průčelí lodi předstupuje hranolová věž. Kostel a areál původního středověkého hřbitova vymezuje pozdně renesanční zedˇ s lomového kamene, prolomená na jihu branou. V jihovýchodním nároží je umístěna kostnice (dnes kaple) na čtvercovém půdoryse. Jižně a jihovýchodně od kostela nevylučuje archeologický výzkum raně středověké sídliště.