kostel sv. Jana Křtitele

1) kostel 2) márnice 3) ohradní zeď 4) hrobka rodiny Majerovy Areál kostela stojí severním směrem od historického jádra (cca 400 m od náměstí) v rovinatém terénu ze všech stran obklopený hřbitovem. Kostel (1) je orientovaný ke světovým stranám. K poměrně široké obdélné lodi připojený užší presbytář ukončený třemi stranami pravidelného osmiúhelníka, po jižním boku presbytáře připojena obdélná sakristie. Zhruba obdélná plocha rozlehlého hřbitova je ohraničena ohradní zdí (3), k jejímu vnitřnímu líci jsou přisazeny hroby. Na jižním okraji hřbitova, ve východním úseku jižní ohradní zdi umístěna hrobka rodiny Majerovy (4). Márnice (3) je přiložena k vnitřnímu líci severního úseku ohrazení hřbitova. Na JZ straně je hlavní brána vtěsnaná mezi dva objekty, v severní zdi ještě jeden obdélný vstup osazený žulovým ostěním.