kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího s areálem je umístěn na návrší západně od obce Čížová. K protáhlé obdélné lodi na východě přiléhá mírně podélné téměř čtvercové presbyterium, doplněné na severní straně přístavkem se sakristií a oratoří v patře. Loď a presbytář kostela jsou zastřešeny sedlovou střechou se štíty ve tvaru trojúhelníka. Jižní předsíň má valbovou střechu. Kryto pálenými taškami na řídké laťování. Nad střechou lodi je umístěn osmiboký sanktusník s oplechovanou jehlancovou stříškou. Kostel je pozdně románského původu. Areál zahrnuje kostel, hřbitov, zvonici, hřbitovní kapli sv. Barbory a ohradní zeď s bránou. Márnice v SZ rohu hřbitova není předmětem památkové ochrany.