kostel sv. Jakuba s farou

1) kostel 2) tarasní zeď kostela 3) schodiště ke kostelu 4) socha sv. Jana Nepomuckého 5) fara čp. 1 6) ohradní zeď fary 7) branka se schodištěm 8) náhrobek Kostel stojí na západním konci náměstí, založený na vyvýšené, zhruba vodorovné terase. Terasu kostela vymezují na západní, jižní a východní straně opěrné zdi. Jižní zeď zvenku vysoká kolem 3 m a zevnitř necelý metr, na obou koncích se lomí k severu a pak po několika metrech končí. Na západní straně v ohrazení prolomen vstup ke kostelu, na východní straně přiléhá kamenné přístupové schodiště. Západně od kostela před hlavním vstupem na ohradní zdi fary je osazena socha sv. Jana Nepomuckého. Severně od kostela v zahradě samostatně stojící patrová budova fary na obdélném půdorysu, situovaná kolmo ke kostelu. Farní zahrada je na jižní a západní straně ohrazena kamennou zdí, která ve své jihovýchodní části vymezuje i plochu kolem kostela. V tomto úseku je mezi kostelem a farou prolomena branka, západně od ní v ohradní zdi zazděný náhrobek. Těsně před jižní opěrnou zdí probíhá komunikace.