kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba se nachází ve městě Týně nad Vltavou, v jihozápadní části náměstí Míru. Jeho severovýchodní fasáda s hranolovou věží je orientovaná do náměstí. Na východ od kostela se rozprostírá areál fary (děkanství) čp. 220, který je zapsán jako nemovitá kulturní památka ve státním soupisu. Kostel je umístěn na tarasu, který se uplatňuje od jihu, od řeky Vltavy, kde je vysoká omítnutá zeď. Jedná se o jednolodní kostel, jehož obdélná loď je plochostropá s fabiónovou římsou po obvodě a se štukovými zrcadly uprostřed a po stranách. Na východě navazuje na loď zúžený trojboce zakončený presbytář, který je zaklenut dvěma poli křížové klenby a paprsčitým závěrem, jejíž žebra se sbíhají ve svornících a dosedají na konzole ve tvaru obráceného jehlanu. Podél JZ stěny presbytáře je obdélná úzká sakristie zaklenutá třemi poli nízké plackové klenby s oddělujícím širokým pasem, která v zimě plní funkci kaple. Před jižní a severní stranou lodě je předsazena kaple sklenutá neckovou klenbou se štukovým zrcadlem dosedající po obvodě na profilovanou římsu. Před severní fasádu lodě v její západní části je předsazena hranolová věž – zvonice s barokní helmicí.