kostel sv. Jakuba

Areál kostela se dnes nachází volně v krajině uprostřed pastvin a ovocných sadů, západně od rozlehlého hospodářského dvora. Areál se skládá z volně stojícího kostela, ohradní zdi hřbitova s brankou, božích muk (stojících vně hřbitovního areálu, asi 100 m východně od kostela v ovocném sadu) a terénních reliktů feudálního sídla situovaných v západním sousedství hřbitova. Vnější, nově provedené omítky jsou vápenné, žlutě natřené, v nárožích je tmavším odstínem provedeno iluzivní armování. Jehlanová střecha věže je pobita plechem, ostatní střechy, ukončené zděnými štíty jsou opatřeny pálenou krytinou. Kamenná ohradní zeď je završena pultovou stříškou s prejzy, na jižní straně je prolomena pseudogotickou brankou, na jejímž pilíři je osazena pamětní bronzová deska upomínající na nevolnické povstání z roku 1775. Západně od hřbitovního areálu se nacházejí zbytky drobného feudálního sídla - tvrze, které byly podrobeny plošnému archeologickému výzkumu. Dnes je částečně patrný zemní obvodový val. Předmětem ochrany je kostel, hřbitovní zeď s bránou, boží muka, archeologické stopy feudálního sídla a pozemky vymezeného areálu.