kostel sv. Havla

Kostel, obehnaný okrouhlou ohradní zdí, stojí v jádru obce na trojcípé návsi. Nízká ohradní resp. spíše opěrná zeď zmírňuje klesání bývalého hřbitova v bezprostředním okolí kostela oproti svažitému terénu veřejného prostoru. Centrálně umístěný kostel je orientovaný, dominantní je však jeho věž, připojená ke kostelní lodi z jihu. Specifická silueta kostela se tedy uplatňuje zejména v hlavním pohledu od jihu, kde ji navíc dotváří rovněž památkově chráněné sousoší Panny Marie se sv. Šebestiánem a Floriánem. Původně byla součástí jižní části ohradní zdi i rozměrná márnice či kostnice a navazující hasičská zbrojnice. Tyto stavby však již zanikly, neomítaná kamenná ohradní zeď dnes pouze kopíruje půdorysně průběh obvodové zdi někdejší funerální stavby.