kostel sv. Havla

Areál kostela sv. Havla se nachází na návsi obce Štolmíř, která je vzdálená 2 kilometry severně od Českého Brodu. Monumentální, nezvykle vysoký objekt kostela ovládá svou hmotou celého okolí obce. Je to jednolodní stavba obdélného půdorysu s obdélným presbytářem, situovaným příčně k lodi. K presbytáři se v ose pojí drobná čtvercová sakristie. Součástí architektonické kompozice je také hrazení bývalého hřbitova, rozkládajícího se jižně, východně a severně od kostela. Hřbitov je přístupný dvěma barokními branami. Po severní straně areálu se nachází samostatně stojící zvonice. Předmětem ochrany je kostel sv. Havla, ohradní zeď hřbitova s bránami, zvonice a k tomu náležející pozemky.