kostel sv. Haštala

Kostel sv. Haštala je v dnešní podobě nepravidelná čtyrlodní basilika s věží nad nejzápadnějším polem jižní boční lodi a se sakristií pri severní straně presbytáře. Místo severní boční lodi zaujímá dvoulodní síň, sklenutá na tři střední sloupky. Zevně se chrám jeví jako prostá stavba, bez výraznějšího členění, kromě jednoduchých, jednou odstupněných opěrných pilířů s pultovými stříškami. Hranolovou vež, zakončenou nízkou jehlancovou střechou s lucernou, dělí římsy na čtyri patra. Další lucerna je umístěna nad chórem. Dochovány hodnotné stavební konstrukce (gotické a barokní klenby). Významnou památkou jsou zbytky nástěnných maleb z konce 14. století v sakristii. Vysoce hodnotné je prevážně barokní interiérové vybavení kostela. /podle UPP, ed. P. Vlcek, Academia, Praha 1996/