kostel sv. Gotharda

Orientovaný kostel sv. Gottharda stojí v jihovýchodní cípu historického jádra města v bezprostřední blízkosti bývalých městských hradeb. Kostel je uspořádán jako trojlodní bazilika s polygonálním závěrem stejně vysokým jako hlavní loď a s nízkými bočními loděmi, krytými pultovou střechou. K jižní straně presbytáře přiléhá obdélná sakristie s depozitářem. K severozápadnímu nároží je přisazena mohutná hranolová věž, ukončená vysokou jehlancovou střechou se čtyřmi jehlancovými věžičkami v rozích. Vedle věže je situován hlavní vstup do kostela. Hlavní loď a presbytář kryje vysoká sedlová střecha prolomená sanktusovou věžičkou nad kněžištěm, výrazně nižší boční lodi kryjí pultové střechy. Všechny střechy pokrývají břidlicové šablony. Stavbu po obvodu zpevňují opěráky, které jsou při presbytáři zdobené fiálami. V interiéru jsou lodě odděleny masivními hrotitými arkádami na mohutných pilířích, plynule napojených na stěnu, která je s výjimkou malých oken pod klenbou bez otvorů a členění. Hlavní loď je zaklenuta prostými křížovými žebrovými klenbami na krátkých příporách s konzolovými hlavicemi. Křížové žebrové klenby se nacházejí rovněž v bočních lodích. Presbytář, oddělený výrazně profilovaným triumfálním obloukem, je sklenutý mladší síťovou klenbou ze 14. století a prosvětlen vysokými, štíhlými hrotitými okny.