kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Areál kostela, situovaný dříve na vysoké příkré skále na levém břehu Vltavy, se rozkládá dnes po zatopení údolí a téměř úplném zániku původní vesnice na okraji ploché terasy nízko nad břehem přehradního jezera v jihovýchodní části vesměs nové zástavby nynější obce. Chrámový areál zaujímá jižní a východní okraj této terasy, jejíž povrch je směrem k západu a severu poměrně rovinatý, jen mírně zvlněný v nízkých terénních vlnách. Terén vně areálu strmě klesá k jihu krátkým zarostlým srázem k břehu jezera, k východu se pozvolna svažuje a vytváří při břehu širokou pláž. Areál, přístupný od severu ze silnice krátkou cestou, tvoří recentní hřbitov přibližně oválného půdorysu, při jehož jižním okraji stojí kostel. V severozápadním koutě hřbitova je zvonice. Obvod hřbitova vymezuje ohradní zeď, přerušená na severu vstupní branou. Hřbitovní zeď na jižní straně stojí téměř při hraně svahu.