kostel sv. Bartoloměje

1) kostel 2) ohradní zeď s bránou, brankou a schodištěm Kostel zaujímá místo v severní části hřbitova, hřbitov lemován ohradní zdí. 1) kostel Orientovaný kostel s obdélnou lodí a čtvercovým presbytářem s trojbokým závěrem a opěráky. Na osu západního průčelí lodi navazuje věž o čtvercové základně. K jižnímu boku presbytáře přiléhá skoro čtvercová sakristie. Východní konec severní stěny lodi a přilehlou část stěny presbytáře zakrývá obdélná kaple a oratoř nad ní. Do koutu mezi jižní stěnu věže a západní zeď lodi vestavěný přístavek se schodištěm, v prostoru pod schody umístěný Boží hrob. Střecha kostela sedlová krytá eternitovými šablonami, fasáda kostela hladká s předsazeným soklem a fabionovou římsou, obvodové zdi prolomené dvěma segmentovými okny polokruhovým uzávěrem. Věž je krytá cibulovou bání přecházející v osmibokou oplechovanou lucernu, vstup do věže s půlelipticky zakončený, po stranách portálu pilastry. 2) ohradní zeď s bránou, brankou a schodištěm Téměř po celém obvodě má zeď opěrnou funkci z vnější strany, vnější výška na severu dosahuje až 4 m, na ostatních stranách se pohybuje kolem 2 m. V celém rozsahu zeď vystavěna z lomového kamene; líc vesměs neomítnutý, část vnějšího líce jižní zdi opatřená hrubou omítkou; na severní zdi fragmenty jádrové omítky. Koruna zdi nevýrazně spádovaná na jednu stranu a chráněná betonovou mazaninou; na části severní zdi pod mazaninou ještě starší kryt z plochých kamenů. Na několika místech přisazeny z vnější strany ke zdi opěrné pilířky s šikmým čelem (S a SZ); provedené z lomového kamene a neomítnuté. Na západní straně hlavní brána; ohraničená čtyřbokými pilíři mírně převyšujícími korunu zdi; opatřené štukovou omítkou; ploché žulové stříšky chrání ještě měděný plech; dvoukřídlové vrata sestavená ze svisle kladených tyčí s ostny na horním konci, plechových výplní při spodním okraji a ozdobných spon (asi poč. 20. století); před bránou kamenné vyrovnávací schodiště. Téměř stejně řešená branka ještě zhruba uprostřed jižní zdi; chybí pouze plechové stříšky na pilířích.