kostel sv. Barbory

Areál kostela sv. Barbory se nachází na mírné vyvýšenině v jižní části obce, mimo současnou zástavbu obce. Tvoří ho kostel sv. Barbory, jednolodní barokní stavba, severozápadně od hlavního průčelí kostela se nachází zvonice na čtvercovém půdorysu s cibulovou bání. Za kostelem (východně) je živý hřbitov - tato část areálu je ohraničena zdí, v ní se nacházejí dvě brány a jedna menší branka. Na terénní vyvýšeninu se vstupuje na severní straně (od komunikace vedoucí do severní části obce) kamenným schodištěm, po jehož stranách jsou kamenné parapety a na nich stojí v horní části schodiště dvě kamenné barokní sochy. 1. kostel 2. schodiště 3. socha sv. Judy Tadeáše 4. socha sv. Václava 5. zvonice 6. ohradní zeď s branami a brankou 7. hřbitov