kostel sv. Archanděla Michaela

Orientovaný volně stojící kostel v parku (Zieglerovy sady) upraveném na místě bývalého hřbitova - na mírně vyvýšeném místě.Hřbitov se nachází uprostřed tzv. Nového Města, které bylo předměstím historické Chrudimi. Kostel je cihelný, omítnutý, s kamenným soklem, architektonické prvky kamenné, pískovec. Omítka tvrdá. Jednolodní stavba s pětibokým presbytářem nižším než loď, bez věží, se čtyřbokou kaplí (původně sakristií) na jižní straně a s otevřenou předsíňkou před západním průčelím. Rozměry: délka chrámu 20,8 m, lodi 13,5 m, presbytáře 7,5 m; šířka lodi 7,6m, presbyteria 5,2m. Exteriér: hlavní průčelí západní: před průčelím otevřená předsíňka do 3 stran, otevřená půlkruhovými oblouky s táhly, archivolty jsou profilované, kamenné, sbíhají se na 2-8boké pilíře s deskovou hlavicí. Jde o renesanční přístavbu završenou trojbokým štítem s cimbuřím a s křížovými střílnami. Portál vlastního vstupu do kostela je kamenný, profilovaný s přesekávanými pruty, pozdně gotický, hrotitý. Nad střechou předsíně je trojdílné okno hrotité s přetínavými profily a kružbou nad vrcholem hrotu je štítek s kalichem. Průčelí je završeno stupňovitým trojúhelníkem štítu, v ploše se slepým panelem (2 hrotité oblouky na středu, po stranách zubovitá trojúhelná vpadlá pole, na středu s křížem na stlačeném hrotitém oblouku). Na východní straně lodi u presbytáře je zeď vytažena rovněž do stupňovitého trojúhelného štítu. Na nároží průčelí jsou diagonálně postaveny kamenné opěrné pilíře. Na bočních fasádách je vždy osově na středu mezi okny opěrný pilíř. Rovněž u nároží polygonálního presbytáře jsou stejné opěrné opěrné pilíře. Z jižní strany vede kamenné schodiště s kružbovými slepými panely u zábradlí na kruchtu. Schodiště je zastřešeno pultovou stříškou na tesaných sloupcích tvaru hranatých baluster. V jižní straně lodi je založen hrotitý portál kamenný. Sakristie je završena barokním štítem (pod trojúhelným tympanonem profilovaná římsa), štít pokračuje pod tympanonem polem panelovým, po stranách náznak volut. Na římse pod štítem a na vrcholu tympanonu jsou prejzy. Pod střechou obíhá kamenná profilovaná římsa. Střechy: lodi, sakristie, předsíňky, presbytáře jsou sedlové, kryté šindelem, a na něm nyní plechový krov: stojatá stolice. Nad lodí je polygonální sanktusní vížka s jehlancovou střechou, makovicí a křížem, lucerna je prolomena okénky. Po obvodu zdí jsou do boku kostela vloženy renesanční náhrobníky (21 ks) - většinou figurální a v průčelí pamětní desky (Ziegler, V. Pelikán - 19. stol.). V oknech jsou vně sítě.