kostel sv. Antonína

Jednolodní kostel, orientovaný severojižním směrem, s trojbokým presbytářem na jižní straně, zevnitř půlkruhově zakončeným. Prostor lodi je plochostropý. Na východní straně přiléhá k presbytáři sakristie. Severní vstupní průčelí kostela je tvořené předsíní, na níž nasedá robustní hranolovitá věž s polygonální helmicí. Na hřbitově poblíž vstupu se nachází cenný krucifix z 19. století (litinový kříž na pískovcovém soklu) s barevnou polychromií a zlacením.