kostel sv. Anny

Centrální stavba na půdorysu latinského kříže. Na hladce omítnutých stěnách nárožní liseny, okna ploše orámovaná a ozdobená na rozích kapkami. Západní průčelí jednoduše členěno lisenami, zakončeno trojhranným štítem s lisenami a volutovými nástavci po stranách. Pravoúhlý portál s uchovitě zalomeným ostěním je ozdoben vodorovnou římsou se segmentovými úseky, v jejichž středu je plastický korunovaný znak Berků, pod ním „FAHBZ DAZL – LAHB“. Střecha valbová, křížová, krytá břidlicí, nad středem sanktusní vížka, krytá červeným plechem. Křížová loď má ve všech stěnách oválná a pravoúhlá okna. Rohy středního prostoru v křížení lodí okoseny a dekorovány, podobně jako kouty – pilastry s římsovými hlavicemi, jež nesou na krátkých nástavcích kolem obíhající římsu, na pilastrech, v rozích a v koutech oblamovanou. Ve zkosených hranách a ve stranách příčné lodi niky s mušlovitými konchami a v nich nové sochy. Nad středem lodi kopule 12 m vysoká, na pandantivech, bez lucerny, ramena kříže sklenuta valeně. Kněžiště sklenuto valeně s lunetami. Po stranách ploché, pravoúhlé výklenky, nad nimi půlkruhová okna. Kruchta nesena valenou klenbou, jíž prostupuje schodiště s dřevěnou balustrádou. Sakristie na čtvercovém půdorysu, sklenuta valeně s lunetami. Portál z lodi do sakristie je pravoúhlý, ozdoben ušima a kapkami.