kostel sv. Andělů Strážných

Kostel stojí při jižní delší straně náměstí Smiřických, přibližně v jejím středu. Obdélnou jednolodní svatyni na východě ukončuje presbytář s bočními kaplemi, na který dále navazuje sakristie. Západní stranu tvoří hmotově odsazená část s věží a bočními prostorami - kaplí a věžovým schodištěm. Průčelí, členěné pilastry z červeného pískovce a niky se sochami, ukončuje obdobně členěný volutový štít, který pokračuje věží. Ostatní stěny jsou členěné vpadlými poli. Předmětem ochrany je kostel a vymezený pozemek.