kostel se sborem Církve československé husitské

Kostel Církve československé husitské stoji ve východní části rozlehlého zatravněného Husova náměstí, původně zvaného Vinařické. Pravoúhlé, objemově jasně definované západní vstupní průčelí je akcentované štíhlou hranolovou věží. Pod věží je umístěn hlavní vstup vymezený rovnou markýzou. Pravoúhlá silueta průčelí se směrem k východu mění ve svažující se hmotu lodě, jejíž část pod křivkou střechy – dotýkající se nebe – se téměř zcela odhmotňuje seskupením prosklených okenních tabulí s pravidelným síťovým rastrem. Polopropustné sklo vytváří v interiéru zajímavé světelné efekty. Na východě kostelní průčelí ukončuje parapet terasy v podobě rovného překladu. Z jihovýchodu je ke kostelu připojena přízemní krychlová budova sboru.