kostel Panny Marie na Chlumku

Poutní místo s chrámem Panny Marie na Chlumku nad městečkem Luže tvoří významnou krajinnou dominantu. Jádrem areálu je kostel, situovaný na uměle vytvořeném terasovitém návrší, navržený s akcentem na vertikální monumentalitu architektury. Přístup k objektu, na terasový ambit s osmi kaplemi lemovaný balustrádou, vede dvěma dlouhými schodišti, na něž se vstupuje barokními branami v ohrazení. Hlavní průčelí kostela s bohatým členěním je zakončené dvojicí věží s cibulovými báněmi. Boční průčelí vycházejí z bazilikálního rozvržení hmoty stavby. Nedílnou součástí areálu je sousední barokní rezidence jezuitů, spravujících chrám do 18. století, přístupná vlastní branou v navazujícím ohrazení.