kostel Panny Marie

Zděné, obdélně orientuvané jednolodí se stejně širokým, segmentově uzavřeným chórem, k němuž na severu přiléhá hranolová věž. Střecha valbová, pobitá plechem, pouze na severní straně šindel; na věži plechem pobitá cibulová báň. Průčelí člení negativní lisénové rámy a fabionová hlavní římsa: podélná okna s půlkruhovými záklenky mají ploché štukové rámy; pravoúhlý, při severozápadním nároží umístěný vstup má hladké žulové ostění. Věž s odsazeným 1. patrem je hladká, s okny stejného typu jako v lodi v 1. i 2. patře: v přízemí západního průčelí je pravoúhlý portál, ve východním zazděný portál s půlkruhovým záklenkem. Interiér je nečleněný, krytý v lodi i chóru plochým stropem a osvětlený 3 páry oken, chór spojený přímo s lodí má v ose závěru kruhová okna. V západní části lodi je vestavěna dřevěná kruchta, nesená 2 dřevěnými sloupy s polytonálními hlavicemi: segmentově vypnutý poprsník je z dřevěných, poloplastických kuželek. V podveří umístěná sakristie má prkenný, laťový strop a dřevěné schodiště na oratoř otevřeno.