kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie postavený v letech 1893-1895 stavitelem Kasparem Jägerem z Kynšperku nad Ohří ve strohém klasicizujícím stylu. Jedná se o jednolodní kostel s polygonálním presbytářem na jihovýchodě a hranolovou věží na severozápadě. K zadní části presbytáře přiléhá čtvercová sakristie krytá sedlovou střechou, vzadu zvalbenou. Sakristii prolamují půlkruhová okna a jednoduchý obdélný vchod. Po stranách presbytáře jsou dvě půlkruhová okna, kryje ho sedlová střecha, nad závěrem zvalbená. Podobně jako zbytek stavby je i loď bez jakéhokoliv členících prvků. Na obou stranách ji člení pouze na čtveřice obdélných oken s půlkruhovými záklenky, kryje ji valbová střecha. Nejvýrazněji je pojata vysoká hranolová věž na severozápadní straně. V její ose je v přízemí umístěn hlavní vstup tvořený jednoduchým obdélným otvorem. Nad ním se nachází obdélné, kruhové a opět obdélné okno. Jednotlivé části od sebe dělí profilované římsy. Pod vrcholem věže jsou umístěny hodiny. Věž završuje kombinace zvonové a jehlancové střechy. Celou stavbu obíhá nízký kamenný sokl.