kostel Nejsvětější Trojice

Areál kostela Nejsvětější Trojice se rozkládá ve střední části obce. Ústřední stavbou komplexu posazeného v mírně svažitém terénu je samotný kostel obklopený hřbitovem. K dalším památkově chráněným objektům náleží kaple umístěná jižně od kostela a kříž situovaný vedle vstupu na hřbitov. Areál ze všech světových stran uzavírá ohradní zeď. Na hřbitově se nachází několik stavebně a umělecky hodnotných staveb, které nepodléhají památkové ochraně. K nejzajímavějším patří monumentální antikizující hrobka.