kostel Nejsvětější Trojice

Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem, se severní sakristií a hranolovou západní věží s novogotickým sedlovým portálem, nárožními armaturami a jehlancovitou střechou krytou břidlicí. Jinak je fasáda kostela nečleněná. Okna mají tvar čtyřlistu a jsou druhotná, zcela nevhodná. V sakristii je ve východním průčelí obdélné, okosené, asi gotické okno. Střecha kostela je krytá bobrovkami.