kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní neorientovaná stavba s obdélnou lodí a pětiboce zakončeným presbytářem, na němž je sanktusník a po obou stranách symetricky přistavěná sakristie. Loď je plochostropá s jednoduchým fabionem. Na severní straně na dvou pilířích jednoduchá kruchta. Sedlová střecha je kryta pálenou krytinou v červené barvě. Na severní straně je před loď představena malá předsíň s malou věžičkou coby nárožní rizalit na západě a velkou věží coby zvonicí na východě, které jsou kryty nižší a vyšší francouzskou jehlancovou střechou. Na zvonici je pak pálená krytina v barvě zelené. Kostel je náročnou architekturou s prvky secese. U kostela jsou doposud patrné znaky historizující architektury, věž je provedena ve stylu zralé secese.