kostel Narození sv. Jana Křtitele

Areál kostela Narození sv. Jana Křtitele se nachází ve středu obce na vysoké stráni, po pravé straně hlavní silnice ve směru Zeměchy - Kralupy nad Vltavou. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji starého hřbitova pravidelného obdélného půdorysu, na který směrem k V plynule navazuje hřbitov nový. Hřbitov je po celém obvodu vymezen kamennou ohradní zdí, která je v Z a V linii prolomena pilířovými branami. Z brána původního hřbitova je přístupná po strmém kamenném schodišti (v ose hlavního vstupu do kostela) z centra obce. U paty schodiště po levé straně stojí kamenný kříž (konec 19.stol?) s nápisovou deskou (Pochválen budiž/PAN KRISTUS JEŽÍŠ/Věrný ochránce/Silný obránce/V pokušení). Na hraně JV nároží staré ohradní zdi je situovaná postranní (dnes slepá) branka, která v těchto místech pomyslně odděluje starý a nový hřbitov. Součástí areálu je také hranolová zvonice, stojící poblíž závěru kostela a nevelká márnice, která přiléhá k S linii ohradní zdi starého hřbitova. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.