kostel Narození Panny Marie

Areál památky se nachází na JZ okraji obce. Jádrem celku je volně stojící kostel, který je obklopen využívaným hřbitovem, ohraničeným zdí. Před V průčelím kostela se nachází hodnotný barokní náhrobek. Předmětem ochrany je: kostel, hřbitovní zeď s bránou, náhrobek a pozemky areálu.