kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní podélná stavba s čtyřbokou věží v ose západního průčelí, rozšířená o boční křídla vysokých kaplí a ukončená mírně odsazeným, polygonálně uzavřeným kněžištěm, k jehož severní straně přiléhá sakristie. Střecha sedlová se sanktusníkem, nad věží jehlancová. Části stavby podepřeny neogoticky tvarovanými opěrnými pilíři. Na opěráku kněžiště nápisová deska s latinským textem o získání patronátu zdejšího kostela premonstráty na Klášterním Hradisku u Olomouce v roce 1326. Hladké fasády prolomeny okny s lomeným záklenkem, v sakristii obdélnými okny. Nad vstupem do sakristie druhotně osazena pamětní deska s letopočtem 1605 a s reliéfními znaky hradiského kláštera, jeho opata Jiřího z Pavorinu a cholinského faráře Tomáše Schillera. Kostel se středověkým jádrem (obvodové zdivo kněžiště) snad z doby kolem první čtvrtiny 14. století. Na přelomu 15. a 16. století zaklenuto kněžiště, v roce 1605 loď a přistavěna sakristie. V letech 1859 - 1862 provedl měrotínský stavitel Vincenc Vodička neogotickou přestavbu. Na opěráku presbytáře nápisová deska: ANNO DOMINI/MCCCXXVI. VIII/IDVS IANVA: MAGWI/FICVIS D: D: ADAM/DE CHRONICZ. CON/TV LIT HVIVD EC/CLESIAE IVS PATRO/NA TVS CANDIDISS/ORD PRAEMOVSTRA/TENCAN/_/DISCANO/NICISS: STEPMANI HRADICEN MONASTERII/PROEESSIS FRATRI B. Ohradní zeď kolem areálu kostela. Zeď situována na hranici někdejšího pozemku hřbitova, zděna z cihel, členěna plochými lisenovými rámy v hladké omítce, s korunou zdiva krytou břidlicí. Vstup na východní straně situován mimo osu kostela, lemován pilíři se soklem nesoucím zeď budovanou do vysokého lomeného oblouku. Vstup na západní straně situován v ose kostela, lemován zděnými útvary ve tvaru vysokého oblouku. Na jižní straně do zdi vestavěno obdélné stavení s valbovou střechou. Součást areálu kostela vystavěna v 19. století.