kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál se nachází u křižovatky v jižní části města. Kostel stojí uprostřed osmibokého prostoru hřbitova, který byl později rozšířen jihovýchodním směrem. Hřbitov je obehnán hrubě omítanou ohradní zdí, která je na jihu a západě areálu zároveň zdí terasovou, neboť je zde hřbitov vyvýšený nad okolní terén. Hlavní vstup do areálu je branou od severu. Na východě za presbytářem kostela stojí osmiboká márnice a před západním vstupním průčelím je schodiště, klesající až k brance v ohradní zdi. Předmětem ochrany je: kostel, márnice, hřbitovní kříž, ohradní zeď s branou a brankou a pozemky vymezeného areálu. V prostředí památky se nachází ještě nechráněný novodobý provozní objekt (přiléhá k ohradní zdi hřbitova na jihozápadní straně) a domek hrobníka (zřejmě zaniklý).