kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel se zvonicí a farou včetně sochy sv. Jana Nepomuckého se nachází pod hlavním krupským náměstím, proti hradní zřícenině, při hlavní průjezdní komunikaci, Husitské ulici. Kostel i fara jsou součástí východní uliční fronty. Chrám se napojuje svým severním resp. severozápadním štítem na dům č. p. 44, původní presbytář směřuje k západu, za farní dvorek. Kostel s farou na sebe navazují nepřímo, jako solitéry, krátkým dřevěným spojovacím krčkem tvořeným dvoukřídlými dveřmi. Fara je vystavěna pod kostelem níže, průčelím blíže k ulici, k areálu sousedního domu č. p. 94 níže se obrací jižní resp. jihovýchodní fasádou dvorního křídla. V jižním nároží předzahrádky mezi kostelem a farou je osazena socha sv. Jana Nepomuckého. Samostatná zvonice je umístěna výše ve svahu, severně nad dvorní stranou kostela, za domy č. p. 92 a č. p. 91. Terén v místě výrazně stoupá severním směrem. Areálu dominuje vysoká loď kostela završená drobnou věžičkou nad novějším presbytářem.