kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál kostela leží při SZ nároží návsi, v sousedství zámku. Jeho hlavní součástí je volně stojící kostel; ostatními položkami jsou ohradní, původně hřbitovní zeď, hrobka rodiny Rombaldovy při jižní stěně kostelní lodě a kříž, stojící vně ohradní zdi, jižně od kostela při brance z návsi. Předmětem ochrany jsou: kostel, hřbitovní zeď, hrobka rodiny Rombaldovy, kříž a pozemek zrušeného hřbitova.