kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál se nachází v severní části lokality. Kostel je jednolodní barokní stavba s odsazeným presbytářem, k němuž přiléhá pravoúhlá sakristie a s výraznou věží. Stojí v pohledově významné poloze na návrší nad obcí a je obklopen hřbitovem, vymezeným kamennou ohradní zdí. Severně od kostela při zdi stojí márnice, východně od ní, při nároží hřbitova, socha sv. Jana Nepomuckého. Jižně od kostela se nachází skupina kvalitních litinových náhrobků z 2. poloviny 19. století. Jedná se převážně o kříže, pocházející z komárovské huti. Jižně od předsíně je umístěn náhrobek J. Macháčka (náhrobek I) v podobě litinového baldachýnu, při přechodu lodě a presbytáře pak náhrobek A. Březiny (náhrobek II) v podobě litinové vázy na podstavci s trojúhelnou základnou. Při kostele, jižně od přechodu lodi a presbytáře, je v zemi vsazena kvalitní litinová náhrobní deska Rudolfa Müllera. Při vchodu do jižní předsíně je umístěna náhrobní deska ze sliveneckého mramoru s reliéfním křížem. Severně a především východně od kostela, za ohradní zdí, se rozkládá velmi rozsáhlý nový hřbitov, vymezený poměrně kvalitní zdí, pocházející pravděpodobně z počátku 20. století. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď s branami, náhrobek J. Macháčka, náhrobek A. Březiny, socha sv. Jana Nepomuckého a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází nechráněná náhrobní deska Rudolfa Müllera a náhrobní deska neznámého zemřelého ze sliveneckého mramoru. JZ od kostela stojí litinový kříž s korpusem Krista (pocházející pravděpodobně z komárovských železáren) umístěný na betonovém soklu.