kostel Nanebevzetí Panny Marie

1) kostel 2) ohradní zeď 3) brána Areál kostela s bývalým hřbitovem situovaný mimo historické jádro zhruba JV směrem od náměstí a v mírně vyvýšené poloze nad řekou; před západním průčelím kostela k bráně cesta vyskládaná z plochých kamenů; k SZ partii ohradní zdi přistavěny z vnější strany obytné domky, vstup do areálu od západu branou, prolomenou v ohradní zdi, která vymezuje celý areál bývalého hřbitova.