kostel Nanebevzetí Panny Marie

Chrám stojí na severní straně náměstí v blízkosti radnice. Neorientovaný kostel Nanebevzetí P. Marie je pseudorománská trojlodní bazilika obdélného půdorysu s půlkruhově zakončeným presbyteriem. Hlavní vchod je uprostřed předstupující hranolové věže, která celému jižnímu průčelí dominuje. Kostel je zděný, omítnutý, s přiznanými kamennými zdobnými prvky (sokl, portály, ostění oken, obloučkový vlys, římsy, drobná sochařská díla apod.). Postranní symetrická průčelí jsou členěna řadou jednoduchých neorománských oken, oddělených od sebe lisénami a opěráky. Pod okny je průběžná parapetní římsa, přerušovaná předstupujícími opěráky. Pod profilovanou římsou je pás obloučkového vlysu. Střední loď je osvětlena sdruženými podvojnými bazilikálními okny, oddělenými lisénami. Římsa střední lodi je zdobena konzolkami. Vstupní jižní průčelí má tři půlkruhovým obloukem završené ústupkové portály s bohatou sochařskou dekorací, z nichž nejzdobnější prostřední má vimperk s jednoramenným křížem ve vrcholu. V tympanonu je reliéf Boha Otce s otevřenou knihou Písma Svatého a s anděly po stranách. V nárožích věže jsou opěrné pilíře. Průčelí s věží je vedle obloučkového vlysu dále zdobeno rozetami, jednoduchými i sdruženými okny (ve věži sdružené podvojné i potrojné okno) i dvěma polygonálními věžičkami při východní a západní straně věže ve střeše střední lodi. Obloučkový vlys závěru plynule přechází v pás slepé arkády. Střecha lodí je valbová, krytá lepenkovou krytinou. Střecha věže je jehlancová, krytá rovněž lepenkovou krytinou. Presbytář je sklenut křížovou klenbou (rovněž i předsíň kostela). Lodě jsou plochostropé s dřevěným kazetovým stropem, jsou od sebe odděleny arkádou na hranolových pilířích. Dlažbu tvoří keramické čtvercové dlaždice. Předmětem ochrany je kostel s pozemkem.