kostel evangelický, Chrám pokoje

Evangelický kostel v Chebu, zvaný chrám Pokoje (Friedenskirche) byl postaven na místě staré střelnice na šípovém ravelínu před někdejší Horní branou. Kostel doplnil mezeru mezi evangelickou farou a školou, které byly postaveny již v roce 1865. Autorem všech tří církevních budov je chebský stavitel Adam Haberzettl. Kostel byl postaven v letech 1869–1871 v novogotickém slohu. Je to pravidelná trojlodní stavba o stejné výšce lodí. Všechna nároží a meziokenní stěny jsou zvenčí zesílené stupňovitými opěrnými pilíři, zevnitř jsou posílené lizénami, na kterých spočívají patky klenby. Nad západním portálem se vypíná vysoká osmiboká věž se zvonicí, otevřenou čtyřmi velkými okny s gotickými lomenými oblouky. Okna jsou opatřena dřevěnými žaluziemi. Pod okny jsou na všechny světové strany kruhové ciferníky věžních hodin. Vysoká jehlová střecha je zakončena fiálou. Podvěžní vstupní chodbička vznikla tím, že po stranách jsou symetricky postavená oddělená schodiště na varhanní kruchtu. Vlastní zvonice v podvěží na úrovni kruchty je osvětlena kruhovou růžicí. Obdélníkový půdorys narušuje jen tříboká apsida se třemi okny mírně vystupující z východního závěru. Vnitřní hloubka chóru je posazena mezi dvě sakristie, sloužící zároveň jako boční vchody a schodiště na postranní galerie. Jižní sakristií je umožněn přístup na kazatelnu, zavěšenou na evangelijní straně vítězného oblouku. Sakristie se schody a postranními galeriemi na východě a uzavřená schodiště na západě jsou na vnější siluetě zvýrazněná trojúhelníkovými štíty, takže působí dojmem transeptů. Vnitřní prostor chrámu dělí čtyři hranolové sloupy s okosenými profilovanými rohy. Hlavice jsou z cihlových tvarovek s rostlinnými motivy. Strop tvoří křížová klenba z profilovaných žeber. Prostor je osvětlen třemi velkými novogotickými okny na každé straně. V horních obloucích oken jsou barevné vitráže, žluté tabulky v obdélníkové ploše vymezují znamení prostého kříže. Na schodištích v západním štítě jsou okenní tabulky zdobené leptanými ornamenty.