kostel Českobratrské církve evangelické

Kostel je situován na uliční parcele poblíž hlavní komunikace vedoucí napříč obcí. Vlastní parcela jen o málo větší než kostel je oplocena dřevěným plotem s pilířky na podezdívce a orientovaný objekt kostela leží zhruba uprostřed její plochy. Vlastní novogotický evangelický kostel je vystavěn na půdorysu ve tvaru písmene T, kdy je k hlavní lodi přistavěno příčné křídlo, v jehož střední části je vysoká věž. Výplňové plochy zdiva jsou provedeny sytě žlutou barvou a veškeré plastické tektonické prvky jsou v barvě bílé. Žulový sokl ve skladbě kyklopského zdiva je poměrně nízký, po obvodě kostela je okapní chodníček. Zadní vstup ve tvaru lomeného oblouku s opěrákem je umístěn v ose symetrického průčelí kostela a vchází se jím tak do přízemí věže a pak je veden skrze pravou ze dvou přistavěným prostor nesymetricky kolem kazatelny do prostoru lodě. Jeho dveřní křídla jsou bedněná svisle. Nad tímto vstupem je římsa s drobným zubořezem nad kterou je profilované rozetové okénko členěné úhlopříčně. Pak směrem vzhůru následuje výklenek pro sochu s trojúhelníkovým štítkem. (Pokračování na DL.) Celé průčelí věže je plasticky ztvárněno pilastry se spárami a to mnohdy i způsobem netektonickým (svislé spáry v "překladu"). Nároží věže jsou zvýrazněna opěrnými pilířky, které však ke čtvercovému půdorysu nepřiléhají diagonálně, ale ortogonálně. Nad patrovou římsou jsou zvonová okna mající dřevěnou žaluziovou výplň. Umístění čelního zvonového okna nekoresponduje výškově se stejnými okny v bočních stěnách. Vlastní okenní otvory mají v omítce orámování s vyznačeným jednotlivých prvků, jako kdyby šlo o skutečné vyzdění otvoru z jednotlivých prvků kamene. Celkové členění věže je ukončeno čtyřmi štíty s kruhovým otvorem v jejich ploše, to vše nad výraznou parapetní deskou na konzolách. Po přeponách i odvěsně štítů je jakási obdoba obloučkového vlysu, avšak provedena v lomeném nebo pravoúhlém pojednání. Střešní krytina je tvořena skládanými keramickými prvky. Vysoký zalomený jehlanec věže je pokryt měděným plechem.