kostel Božského Srdce Páně

Zděný, neomítaný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Borovničce u Staré Paky se nachází na okraji obce v její severovýchodní části, nedaleko od budovy obecního úřadu. Orientovaný kostel je zakončený polygonálním presbyteriem k východní straně a trojúhelným štítem k západnímu průčelí. Loď je obdélného půdorysu v ose východ – západ, k jižní straně u presbytáře je přistavěna předsíňka se sakristií s přístupovým předloženým schodištěm, sedlová střecha má ve svém vrcholu otevřenou zvoničku pro uchycení zvonku, umíráčku, který byl však po r. 2000 odcizen. Hranolová, dominantní, masivní věž kostela nebyla vystavěna v ose stavby lodi, ale přistavěna k jihozápadnímu průčelí, je zakončena jehlancovou střechou s bedněnými otevíratelnými okenicemi a s prosvětlovacími okny zvonového patra. Nárožní pilíře věže částečně kryjí podestu přístupového předloženého pyramidálního schodiště a hlavní vstup do kostela, který je orientovaný k jižní straně. Západní štítové průčelí je trojúhelníkově zakončeno krovem sedlové střechy, ve kterém je uplatněno velké kruhové rozetové okno s vitrážovou výplní, v přízemí věže je trojice obdélných oken v horní části zakončených závěsovým obloukem spojených průběžnou římsou. Okna hlavní lodi jsou rozměrná s lomeným obloukem s výplní čirých skleněných tabulek, v presbyteriu jsou úzká vysoká okna zakončena lomeným obloukem, ve vrcholu s trojlistem a zdobena figurálními vitrážemi. Mezi okny jsou odstupněné opěráky kryty stříškami. Dřevěné, dvoukřídlé dveře jsou mořené tmavohnědým nátěrem a zakončeny lomeným obloukem. Krov sedlové střechy je pokryt taškou bobrovkou vínové barvy uchycenou na latích. Stavba kostela je vystavěna z hrubě opracovaného kvádříkového zdiva, neomítaná.