kostel Božího Těla a sv. Ducha

Kostel Božího Těla a sv. Ducha se nalézá severozápadně od centra Slavonic, na kopci za městem. Jedná se o pozdně gotickou stavbu z konce 15. století. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který zásadně dotváří charakter krajiny v okolí Slavonic díky své výšinné poloze nad městem.