kostel Archanděla Michaela

Areál má v zásadě symetrickou kompozici. Tvoří ho kostel archanděla Michaela a fara čp. 38; oba objekty jsou situovány shodně - podélné osy jsou rovnoběžné a směřují od severozápadu k jihovýchodu. Součástí areálu je dále schodiště, vedoucí z náměstí k hlavnímu vstupu do kostela a socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na nádvoří u fary. Raně barokní kostel, postavený podle plánů J. B. Matheye v letech 1685-94, je kvalitní sakrální architekturou a zároveň dominantou historické části Litvínova. Výrazné je zejména jihovýchodní průčelí se dvěma věžemi a sochou archanděla Michaela. K hlavnímu vstupu do kostela v jeho jihovýchodním průčelí vede jednoramenné kamenné schodiště. Směrem ke vstupu se zaobleně zužuje, na obou jeho stranách je nízká parapetní zeď. Barokní fara byla postavená ve dvou etapách v průběhu 18. století. Je to trojkřídlá patrová budova na půdorysu tvaru písmene U, k níž se na severu napojuje kaple se zvoničkou - ta svým závěrem vystupuje z půdorysu. Socha sv. Jana Nepomuckého z první třetiny 18. století stála původně na náměstí pod kostelem. Má hranolový sokl, světec je zobrazen v tradičním pojetí. Výrazným prvkem je rozevlátý dolní okraj rochety, kříž je horním koncem opřený o pravé rameno. Prostranství mezi kostelem archanděla Michaela a farou čp. 38 uzavírá na jeho jihovýchodní straně mřížový plot. Tvoří ho svislé pruty s ozdobnými horními konci, spojené vodorovnými příčlemi.