konvikt s kostelem sv. Bartoloměje

Rozsah areálu: - Konvikt čp. 291 - kostel sv. Bartoloměje - dům čp. 293 - parc. č. 301, 302, 310 - socha sv. Václava není KP Budova přiléhající k areálu Konviktu, s nímž historicky úzce souvisí. Objekt na půdoryse přibližně obdélného tvaru má pouze dvě volné fasády, severní a východní, orientované do vnitřního dvora. Západní stěnou přímo navazuje na sousední objekt čp. 308, s nímž je i funkčně propojený, z jihu navazuje na kostel sv. Bartoloměje. Objekt je v hlavní části dvoupatrový, východní fasáda šestiosá, severní pětiosá, ve střední ose prolomen vstupní otvor s nadsvětlíkem. Ze střechy vystupuje dvoupatrový altán čtvercového půdorysu. Nad severním průčelím neorenesanční štít vikýře. Objekt je podsklepen, místnosti s valenými klenbami. Prostory přízemí jsou klenuté valenými klenbami s výsečemi. Schodiště je umístěno v jižní části objektu, v horním podlaží s litinovým zábradlím. Místnosti pater jsou plochostropé. Ve 2. patře v kapli sester je malovaný trámový strop s bohatým rostlinným motivem.