klášter křižovníků s červenou hvězdou

Rozsáhlý areál kláštera se třemi vnitřními dvory tvoří: kostel sv. Františka Serafinského, budova generalátu a hospitalu západně od kostela, konventní budovy severně od kostela a generalátu (konventní křídla s refektářem, kaplí sv. Kříže, aj. jižně a západně při tzv. velkém dvoru; křídlo s farou na východní straně tzv. velkého dvora při ulici Křižovnické; příčné křídlo s knihovnou a čítárnami mezi tzv. velkým dvorem a tzv. činžovním dvorem; nájemní-činžovní domy při ulici Platnéřské). Před kostelem jsou po stranách vstupu sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. K areálu patří vedle vnitřních dvorů také plochy před budovami kláštera. parc. c. 72, 74, 75).