klášter klarisek s býv. kostelem sv. Kláry

Klášter klarisek představuje budova konventu s nepravidelným půdorysem. Je dvoupatrová s hladkým průčelím a dvěma rizality. Budova bývalého klášterního kostela sv. Kláry je vestavěna mezi východní a západní rameno klášterních budov, je typickou ukázkou barokní sakrální architektury. Obytné budovy mají průčelí prostá, hladká, nesymetrická, zcela atypická s okny se šambránami. Špýchar je jednopatrová, zčásti hrázděná budova na obdélném půdoryse s plochými průčelími, členěnými okny.