klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Vítězné

Budovy podtaveny po roce 1624, do areálu byl zahrnut i starší palác Griespeků, vystavěný po r. 1568. Klášter zrušen Josefem II. r. 1784. Přední budovy zanikly výstavbou objektu čp. 528/III v l.1837-39. Areál tvoří: 1) Kostel Panny Marie Vítězné 2) Čp. 385 fara 3) Čp. 628 bývalá poustevna 4) Čp. 528 bývalá Malostranská škola 5) Čp. 529 bývalý klášter karmelitánů (jižní křídlo) 6) Čp. 392 původně kravín a seník