klášter františkánský s kostelem Nanebevzetí (pův. Zvěstování) Panny Marie

Bývalý klášter františkánů tvoří patrová kvadratura, jejíž všechna čtyři křídla jsou dochována. Kostel je situován na jižní straně kláštera. Jedná se o síňové trojlodí s polygonálním trojboce uzavřeným kněžištěm, s opěráky a kaplí v jižní straně. Areál dotváří zahrada s kašnou.