klášter benediktinek sv. Gabriela

Klášter sv. Gabriela byl pojmenován podle své patronky Gabriely Sweerts-Sporkové. Toto jméno bylo pak následně (leč nesprávně) vztaženo i na klášterní kostel, který je ve skutečnosti zasvěcen Zvěstování Panny Marie. K areálu patří: - klášter sv. Gabriela: novorománský rozlehlý komplex kláštera ženského řádu benediktinek náleží vnější i vnitřní uměleckou výzdobou ke stylu beuronské školy. - novorománský kostel Zvěstování Panny Marie: skládá se ze dvou lodí, čtvercového presbytáře a apsidy s ochozem. Má mohutnou čtyřhrannou třípatrovou věž o výšce 43 metrů s jehlancovou střechou a na jižní staně krásný bohatě zdobený portál. Postranní, nižší loď je klenutá, hlavní loď se otevírá přímo do krovu po způsobu starokřesťanských bazilik. Unikátní výzdoba beuronské umělecké školy. - Zahrada - byla založena koncem 19. stol., rozkládá se na místě bývalých polností, vinic a ovocného sadu. Leží na svahu s JV expozicí, je ohrazena opěrnou a ohradní zdí. Ve svahu nad klášterem se v dolní třetině zahrady nachází drobná zahradní architektura, zděný altán pojatý jako sala terrena, se dvěma sloupy podpírajícími klenbu. V okolí stavby jsou soustředěny vzrostlé listnaté dřeviny jako pozůstatek původní kompozice. Horní část zahrady je ovocná, částečně zpustlá a zarůstá náletovými dřevinami. Cestní síť je místy v terénu náznakově patrná.