klášter augustiniánů eremitů

Areál se skládá ze tří částí: a)kostel svatého Tomáše b)čp. 28-klášter c)čp. 33-bývalý pivovar Klášter byl založen Václavem II. na místě starší stavby. Vrcholu svého významu dosáhl v druhé pol. 14. stol. Během husitských válek byl částečně pobořen a v nové reprezentativní podobě obnoven v období baroka (K.I.Dienzenhofer, V.V.Reiner). Stal se významným střediskem katolického života. Původně rozsáhlé pozemky patřící klášteru byly rozprodány po požáru Malé Strany. Trojlodní kostel výrazně hloubkového půdorysu na gotické dispozici s hlubokým presbytářem, kupolí, severní věží a výrazně členěnou barokní fasádou. Sochařská a malířská výzdoba pochází z dílen předních barokních umělců. Čp.28-budova kláštera-rozsáhlý stavební komplex na středověkých základech s ambitem s gotickými opěráky na jeho východní straně. Objekt upravován renesančně a barokně. Čp.33-bývalý pivovar-vznikl přestavbou pozdně gotického objektu, barokně a klasicistně upravený. V objektu je dvoupodlažní grotta, která bývala součástí Valdštejnské zahrady.