kašna se sousoším Vinobraní

Kašna na obdélníkové půdorysu je umístěna v mírně svažitém terénu náměstí. Má podobu bazénu s haklíkovým zdivem a nízkou obrubou z opracovaných pískovcových kvádrů. Na dolním konci navazuje druhý menší, obdobně řešený bazén, přičemž z horního bazénu je do dolního vyveden přepad vody. Nad přepadem je umístěna alegorická sochařská skupina - tři nahé ženy s vinnými hrozny. Sousoší je z pískovce. Předmětem ochrany je kašna se sousoším na na předmětném pozemku.