kašna se sousoším sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová kašna na čtyřbokém půdorysu se zaoblenými rohy, plný parapet ukončený římsou, kolem kamenný stupeň. Sousoší představuje sv. Jana Nepomuckého v obvyklém kanovnickém rouchu, prostovlasého, vstávajícího od stolku po pravé straně a vzhlížejícího zbožně vzhůru. Zezadu k němu přistupují dva andělé a pozvedají ho vzhůru. Světec ve své pravé ruce drží krucifix, levou v uctivém gestu drží na prsou. Sousoší spočívá na hmotném trojdílném podstavci čtyřbokého půdorysu se stojatými volutami v okosených nárožích. Kolem nich se sokl i římsa půdorysně zalamují. Na čelní straně podstavce v oválné kartuši nápis.