kašna se sochou Svatopluka

Pískovcová nádrž o půdorysu přibližně 4 x 5 m s pískovcovou skulpturou uprostřed, přibližně 305 m vysokou. Pískovec byl užit jemnozrnný a hrubozrnný křemenný nažloutlý. Zídka nádrže je odstupňovaná, ukončená krycí deskou, vně mírně předsazenou. Postament uprostřed s hladkým krychlovým soklem a dříkem, na přední straně zdobeným reliéfem psí hlavy, z níž vytéká voda a nízkou plochou římsou, na jejíž zadní straně je letopočet 1859. Socha Svatopluka o celkové výšce včetně plintu 2,30 m na nízkém plintu stojí v kontrapostu, je oděna v krátké suknici, šupinovém brnění a dlouhém plášti, splývajícím až k zemi. Na hlavě má pokrývku v podobě koruny bez výběžků, v náručí drží svazek prutů ovinutý rostlinnými úponky s listovím, u levého boku má zavěšen meč.