kašna

Kašna stojí na půdoryse pravidelného osmiúhelníka, její boky jsou sestaveny z několika dílů žulových kamenů, jejichž vnější profil připomíná kuželky v balustrádách. Uprostřed kašny stojí dřík, ve spodní části hranolový s vyrytým letopočtem vzniku kašny: „NOWA 1677“, na jeho dalších dvou stranách jsou letopočty oprav: „R 1780“ a „R 1792, 1825, 1994“. Nad mohutnou římsou je čtyřhranný baňatý nástavec se čtyřmi chrliči v podobě maskaronů. Nástavec nese profilovanou mísu, z jejíhož středu vyrůstá bohatě zdobený čtyřboký komolý hranol vrcholící piniovou šiškou. Tento hranol je v polovině své výšky předělen jednoduchou římsou, pod níž jsou čtyři kartuše a nad ní zdobí jeho hrany čtyři chrliče v podobě malých ryb. Voda tryská taktéž z vrcholu piniové šišky a z mísy.