kašna

Kašna čtvercového půdorysu se zesílenými nárožími stojí v západní části náměstí při hlavní cestě z J.Hradce do Č. Budějovic. Jímka kašny se zpevněnými nárožími je vyzděna z žulových bloků. Horní okraj ukončují krycí desky spojované navíc železnými kramlemi. Uprostřed kašny stojí hranolový pilíř s přesahující krycí deskou, na které je usazen profilovaný kónický sokl nesoucí obelisk postavený na čtyřech koulích.